Historie

’t Zwieps Lokaal kent haar oorsprong in 1878. Mr Brants, kleinzoon van dichter Staring, woonachtig op landgoed de Wildenborch laat dit lokaaltje bouwen voor de Christelijke Jongelingsvereniging van Zwiep. Het lokaal werd daarnaast gebruikt voor zondagschool, catechisatie en kerkdiensten. Het lokaal blijft tot 1924 op dezelfde manier in gebruik. Daarna wordt het gebruikt voor opslagdoeleinden. Het toenmalige onderhoud was een burenplicht. In 1948 werd (300) het verkocht aan de grondeigenaar die het gebruikte voor opslag van  landbouwwerktuigen en raakte in verval. In 1996 werd de Stichting tot behoud van het Zwieps Lokaal opgericht. Het lokaal werd  in 2000 met hulp van bewoners  gesloopt en op de huidige plek (aan De Heest) weer opgebouwd met financiering via fondswerving.

Bron: historisch genootschap

 

Sinds de installatie in 2014 van een nieuw stichtingsbestuur gevormd door inwoners van Zwiep doet het gebouw dienst als het  ‘buurthuis voor Zwiep’ en ‘clubhuis’ van de Belangenvereniging. Er zijn geregeld activiteiten voor de buurtbewoners. Daarnaast wordt het ter dekking van de exploitatielasten verhuurd voor exposities, lezingen en feestjes.

Mooi om te zien dat het religieuze erfgoed op deze eigentijdse wijze behouden blijft en vrijwilligers de oorspronkelijke functie van ontmoeting en gemeenschapszin in een nieuw jasje voortzetten.